Per què ser vegà?

 PELS ANIMALS

Com nosaltres, els animals poden patir o sentir plaer, i haurien de poder viure la seva vida de la manera que desitgin. Els animals són sensibles, és a dir, són conscients, estan dotats d’emocions i poden experimentar un gran ventall de sensacions. En consumir animals, els condemnem a una vida de misèria i a una mort terrible.

PEL MEDI AMBIENT

La ramaderia, incloent-hi les granges i les plantacions destinades a alimentar animals de granja, acapara un 77% de la superfície terrestre destinada a la producció d’aliments a nivell mundial. Tot i això, només aporta un 18% de les calories i un 37% de les proteïnes que sostenen la població mundial.

PER LA TEVA SALUT

Segons un estudi dut a terme amb 6381 persones, la prevalença de càncer és fins a quatre vegades superior en persones amb dietes altes en proteïna animal (més del 20% de les calories diàries) que en persones amb dietes baixes en proteïna animal (menys del 10% de les calories diàries).

© 2021 Ajuda vegana